Scroll

Nghề nghiệp

Vì sao nên tham gia cùng ICONIC?

Hãy tham gia cùng ICONIC

Bạn có khát vọng thách thức giới hạn bản thân, vượt qua "ranh giới" quốc gia, trở thành nguồn nhân lực toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực “ASEAN” X “HR”.
Bạn muốn tìm kiếm nguồn nhân lực luôn khao khát phát triển bản thân và cùng bạn vươn ra quốc tế.

Câu hỏi thường gặp
Thông thường, chúng tôi phỏng vấn trực tuyến thông qua Google Meet hoặc Zoom.
Tuỳ trường hợp, chúng tôi có thể phỏng vấn tại văn phòng ICONIC ở Tokyo.
Chúng tôi luôn coi trọng mong muốn của Ứng viên.
Với sứ mệnh "Create Beyond", chúng tôi đánh giá cao khả năng hoà nhập của bạn trong xã hội toàn cầu hoá.
Tiếng Anh là nguôn ngữ chính thức tại các văn phòng ở nước ngoài của chúng tôi.
+ Đối với chuyên viên tư vấn tuyển dụng, cần có TOEIC 600+ trở lên.
+ Đối với chuyên viên tư vấn dịch vụ nhân sự, cần có TOEIC 750+ trở lên.
Sau khi tích luỹ kinh nghiệm ở vị trí nhân viên, chúng tôi sẽ cân nhắc về lộ trình sự nghiệp phù hợp cho bạn. Bạn sẽ có cơ hội chuyển sang vị trí mới hoặc chi nhánh khác hay thăng chức lên quản lý bộ phận hay quản lý doanh nghiệp.
Bạn không cần có kinh nghiệm liên quan HR. Chúng tôi sẽ lựa chọn dựa trên kinh nghiệm trước đó của bạn.

Liên hệ

Vui lòng để lại thông tin.